Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Ministerstvo kultury CIOFF IOV
 

Fotografie

 
24. MFF F-M
23. MFF F-M
22. MFF F-M
21. MFF F-M
 

Tiskové zprávy

 
23. Mezinárodní folklorní festival CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2017

22. března 2017, Frýdek-Místek

23. roÄŤnĂ­k mezinárodnĂ­ho folklornĂ­ho festivalu, jehoĹľ hlavnĂ­mi organizátory jsou StatutárnĂ­ mÄ›sto FrĂ˝dek-MĂ­stek a DFS OstraviÄŤka, se uskuteÄŤnĂ­ ve dnech 13. - 19. ÄŤervna ve FrĂ˝dku-MĂ­stku a okolnĂ­ch obcĂ­ch. LetošnĂ­ roÄŤnĂ­k se bude vyznaÄŤovat hned nÄ›kolika vĂ˝jimeÄŤnĂ˝mi událostmi.

Jednou z vĂ˝jimeÄŤnĂ˝ch událostĂ­ bude slavnostnĂ­ koncert na poÄŤest 750. vĂ˝roÄŤĂ­ mÄ›sta FrĂ˝dek-MĂ­stek, kterĂ˝ se uskuteÄŤnĂ­ v ĂşterĂ˝ 13. ÄŤervna v 19.00 hodin v hale Polárka. Na koncertÄ› vystoupĂ­ slovenskĂ˝ profesionálnĂ­ soubor SL'UK (SlovenskĂ˝ l'udovĂ˝ umeleckĂ˝ kolektĂ­v) s pĹ™edstavenĂ­m „Kolem svÄ›ta“.

V tomto roce byly pozvány tyto zahraniÄŤnĂ­ soubory: dÄ›tskĂ© folklornĂ­ soubory MalĂ˝ Vtáčnik z Prievidze a Lubuski ZpiT z polskĂ© ZelenĂ© Hory, jeĹľ jsme oba ve FrĂ˝dku-MĂ­stku hostili jiĹľ v roce 1996. Dále pak pĹ™ijede soubor metaÄŤĹŻ vlajek Sbandieratori Ducato Caetani z Latiny ve stĹ™ednĂ­ Itálii, univerzitnĂ­ soubor OzvÄ›na hor z MachaÄŤkaly (hlavnĂ­ mÄ›sto Dagestánu), Rusko, American Rhythm Folk Ensemble (FolklornĂ­ soubor americkĂ©ho rytmu) z Prova v Utahu, USA a folklornĂ­ soubor Ballet FolklĂłrico de Peuente Alto z Chile. Z ÄŚeskĂ© republiky se nám pĹ™ijedou pĹ™edstavit soubory Jiskra z PlznÄ›, Ĺ˝erotĂ­n ze Strážnice a Slezan z ÄŚeskĂ©ho Těšína. Na ÄŤtvrteÄŤnĂ­m koncertu muzik mimo muzik tÄ›chto souborĹŻ a mĂ­stnĂ­ch CM vystoupĂ­ takĂ© CM Friš z Ostravy. Tuto pestrou sestavu souborĹŻ doplnĂ­ jako kaĹľdĂ˝ rok mĂ­stnĂ­ frĂ˝deckomĂ­steckĂ© soubory, cimbálovĂ© muziky a kapely: Ondrášek, Malá Ostravica, OstraviÄŤka a Ostravica, CM Trnka a SlavĂ­k ze ZUĹ , Ĺ uba Duba band.

„Všechny soubory se peÄŤlivÄ› pĹ™ipravujĂ­ na náš festival. ÄŚekáme ještÄ› na definitivnĂ­ potvrzenĂ­ účasti od souboru z Chile, kterĂ˝ se potĂ˝ká s finanÄŤnĂ­ nároÄŤnostĂ­ dalekĂ© cesty za námi do Evropy. Jednáme s nimi jiĹľ od bĹ™ezna 2016“, podotĂ˝ká prezidentka festivalu Zuzana Mojžíšková. A dále dodává: „Na počátku letošnĂ­ho roku nás po dlouhĂ˝ch zdravotnĂ­ch Ăştrapách navĹľdy opustila zakladatelka a dlouholetá prezidentka festivalu panĂ­ MUDr. Eva Geryková. ÄŚĂ­m vĂ­ce finišujeme s přípravami festivalu, tĂ­m vĂ­ce na ni vzpomĂ­náme a uvÄ›domujeme si, jak moc nám scházĂ­.“

Další informace na: www.facebook.com/folklornifestivalfm
www.ostravicka.cz
Zuzana Mojžíšková, prezidentka festivalu
info@folklornifestivalfm.cz, 737353717

SĽUK v hale Polárka
Koncert k 750 letům města F-M a v rámci 23. MFF CIOFF®/IOV Frýdek-Místek

4. května 2017, Frýdek-Místek

V letošnĂ­m roce se statutárnĂ­ mÄ›sto FrĂ˝dek-MĂ­stek spolu s DÄ›tskĂ˝m folklornĂ­m souborem OstraviÄŤka rozhodlo uspořádat slavnostnĂ­ koncert k příleĹľitosti 750. vĂ˝roÄŤĂ­ zaloĹľenĂ­ mÄ›sta FrĂ˝dek-MĂ­stek. TĂ­mto slavnostnĂ­m koncertem bude zahájen 23. roÄŤnĂ­k mezinárodnĂ­ho folklornĂ­ho festivalu v ĂşterĂ˝ 13. ÄŤervna v 19.00 hodin v hale Polárka ve FrĂ˝dku. DĂ­ky finanÄŤnĂ­mu pĹ™ispÄ›nĂ­ StatutárnĂ­ho mÄ›sta FrĂ˝dek-MĂ­stek se podaĹ™ilo zajistit soubor, jehoĹľ vystoupenĂ­ bude skuteÄŤnÄ› dĹŻstojnĂ˝m pĹ™ipomenutĂ­m tohoto vĂ˝znamnĂ©ho jubilea našeho mÄ›sta. Jde o profesionálnĂ­ slovenskĂ˝ soubor SÄ˝UK – SlovenskĂ˝ ÄľudovĂ˝ umeleckĂ˝ kolektĂ­v – s hudebnÄ›-taneÄŤnĂ­m vystoupenĂ­m KrĂ­Ĺľom-Krážom.

SlovenskĂ˝ ÄľudovĂ˝ umeleckĂ˝ kolektĂ­v patří vĂ­ce neĹľ pĹŻl stoletĂ­ k nejoblĂ­benÄ›jším a nejĂşspěšnÄ›jším interpretĹŻm slovenskĂ©ho folkloru. Jak se uvádĂ­ na stránkách souboru, programy SÄ˝UKu vycházejĂ­ z autentickĂ˝ch podob slovenskĂ©ho lidovĂ©ho umÄ›nĂ­. Má taneÄŤnĂ˝ soubor, malĂ˝ lidovĂ˝ orchestr a pravidelnÄ› spolupracuje s pĹ™ednĂ­mi osobnostmi taneÄŤnĂ­ho, hudebnĂ­ho a vĂ˝tvarnĂ©ho umÄ›nĂ­. SÄ˝UK dosud vidÄ›lo a slyšelo okolo 30 miliĂłnĹŻ lidĂ­, soubor navštĂ­vil 60 zemĂ­ svÄ›ta všech svÄ›tadĂ­lĹŻ.

V komponovanĂ©m programu KrĂ­Ĺľom-Krážom jsou lidovĂ© tance a pĂ­snÄ› z rĹŻznĂ˝ch regionĹŻ Slovenska prezentovány hravou formou (PodpoÄľanie, Terchová, Liptov, Ĺ ariš, Gemer…). AutoĹ™i zpracovali pĹŻvodnĂ­ folklĂłrnĂ­ materiál z etnografickĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ a zvĂ˝raznili v nÄ›m typickĂ© prvky pro lidovou tvorbu – improvizaci, inovaci, teatrálnost, komiku, grotesku apod. V pĹ™edstavenĂ­ jsou prezentovány prvky nehmotnĂ©ho kulturnĂ­ho dÄ›dictvĂ­ Slovenska – fujary, Terchovská muzika a gajdošská kultura, kterĂ© jsou zapsány v kulturnĂ­m dÄ›dictvĂ­ UNESCO.

Autor: Mgr. Radka Kulichová
info@folklornifestivalfm.cz
www.ostravicka.cz

23. Mezinárodní folklorní festival CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2017

6. května 2017, Frýdek-Místek

Přípravy 23. roÄŤnĂ­ku mezinárodnĂ­ho folklornĂ­ho festivalu, jehoĹľ hlavnĂ­mi organizátory jsou StatutárnĂ­ mÄ›sto FrĂ˝dek-MĂ­stek a DFS OstraviÄŤka a kterĂ˝ se uskuteÄŤnĂ­ ve dnech 13. - 19. ÄŤervna ve FrĂ˝dku-MĂ­stku a okolnĂ­ch obcĂ­ch, vrcholĂ­.

Program festivalu je jiĹľ kompletnĂ­, všechny pozvanĂ© soubory se pĹ™ipravujĂ­ na svou účast na festivalu. Oproti pĹŻvodnĂ­ sestavÄ› zahraniÄŤnĂ­ch souborĹŻ došlo ke zmÄ›nám. FolklornĂ­ soubor Ballet FolklĂłrico de Puente Alto z Chile bohuĹľel nezĂ­skal potĹ™ebnĂ© finanÄŤnĂ­ prostĹ™edky na cestu do Evropy. OrganizátorĹŻm festivalu se ale povedlo pozvat adekvátnĂ­ náhradu, a sice soubor Grupo FolklĂłrico Uninorte z Kolumbie, kterĂ˝ svou účast na evropskĂ©m turnĂ© pĹ™islĂ­bil. Na 23. MFF by tedy mÄ›ly vystoupit tyto zahraniÄŤnĂ­ soubory: MalĂ˝ Vtáčnik z Prievidze, Lubuski ZpiT z Polska, italskĂ˝ soubor metaÄŤĹŻ vlajek Sbandieratori Ducato Caetani, univerzitnĂ­ soubor OzvÄ›na hor z MachaÄŤkaly (hlavnĂ­ mÄ›sto Dagestánu), Rusko, American Rhythm Folk Ensemble z Utahu, USA. Na vĂ­kend se k nim pĹ™ipojĂ­ Stavbár ze Ĺ˝iliny a novinkou je i ĂşÄŤast sedmiÄŤlennĂ©ho souboru Here Mao'hi z VelikonoÄŤnĂ­ho ostrova. Z ÄŤeskĂ˝ch souborĹŻ k nám zavĂ­tajĂ­ Jiskra z PlznÄ›, Ĺ˝erotĂ­n ze StrážniceSlezan z ÄŚeskĂ©ho Těšína.

VĂ˝jimeÄŤnÄ› bude letos festival zahájen slavnostnĂ­m koncertem na poÄŤest 750. vĂ˝roÄŤĂ­ mÄ›sta FrĂ˝dek-MĂ­stek, kterĂ˝ se uskuteÄŤnĂ­ v ĂşterĂ˝ 13. ÄŤervna v 19 hodin v hale Polárka. VystoupĂ­ na nÄ›m vÄ›hlasnĂ˝ slovenskĂ˝ soubor SL'UK (SlovenskĂ˝ l'udovĂ˝ umeleckĂ˝ kolektĂ­v) s pĹ™edstavenĂ­m „KrĂ­Ĺľom-krážom“. ZahájenĂ­ na mĂ­steckĂ©m námÄ›stĂ­ Svobody se chopĂ­ souÄŤasnĂ­ i jiĹľ dávno ÄŤi nedávno „odrostlí“ ÄŤlenovĂ© souboru OstraviÄŤka v poĹ™adu nazvanĂ©m „UĹľ nám bude 35“, kterĂ˝ pĹ™ipomĂ­ná dlouhou a Ăşspěšnou práci zakladatelĹŻ souboru Marie a Stanislava NovákovĂ˝ch.

V nabitĂ©m programu se letos poprvĂ© objevĂ­ takĂ© folklornĂ­ pohádka pro dÄ›ti „O baÄŤovi, kterĂ˝ falešnÄ› trĂşbil“ v podánĂ­ cimbálovĂ© muziky RukyNaDudy z Frenštátu p. RadhoštÄ›m. Pohádka s interaktivnĂ­mi prvky se odehraje na malĂ©m námÄ›stĂ­ u křížovĂ©ho podchodu v sobotu 17. 6. v 16:30.

Bližší informace (vÄŤetnÄ› fotografiĂ­) o všech souborech, cimbálovĂ˝ch muzikách a hudebnĂ­ch tÄ›lesech, kterĂ© se chystajĂ­ vystoupit na 23. MFF CIOFF®/IOV FrĂ˝dek-MĂ­stek, se mĹŻĹľete dozvÄ›dÄ›t na webovĂ˝ch stránkách festivalu http://www.folklornifestivalfm.cz/.

„MyslĂ­m si, Ĺľe celĂ˝ program letošnĂ­ho roÄŤnĂ­ku festivalu bude opravdu velmi pestrĂ˝. Pokud se vše podaří a nestane se nic nepĹ™edvĂ­danĂ©ho, mÄ›li bychom na nÄ›m vidÄ›t celkem 8 zahraniÄŤnĂ­ch souborĹŻ ze tří kontinentĹŻ. Festival takĂ© pĹ™ináší i urÄŤitĂ© novinky, kterĂ˝mi chceme zpestĹ™it naši nabĂ­dku. ProtoĹľe letošnĂ­ rok je pro naše mÄ›sto rokem jubilejnĂ­m, chceme si i my v rámci festivalu toto vĂ˝znamnĂ© vĂ˝roÄŤĂ­ pĹ™ipomenout. PoprvĂ© se tak festival „podĂ­vá“ do pro nÄ›j zcela novĂ©ho prostoru - do haly Polárka. PrávÄ› v nĂ­ se uskuteÄŤnĂ­ slavnostnĂ­ koncert, kterĂ˝ bude nejen zahajovacĂ­m koncertem festivalu, ale pĹ™edevším koncertem k 750 letĹŻm mÄ›sta. Jsme rádi, Ĺľe se nám podaĹ™ilo zajistit, aby na tomto koncertu vystoupil slavnĂ˝ profesionálnĂ­ slovenskĂ˝ soubor SÄ˝UK. Moc se na jejich poĹ™ad těšíme. Dále chceme rozšířit novinky uplynulĂ˝ch roÄŤnĂ­kĹŻ, kterĂ© se ujaly a setkaly s kladnou odezvou. Je to jednak taneÄŤnĂ­ dĂ­lna, na nĂ­Ĺľ si mohou zájemci sami zatanÄŤit tĹ™eba i v rĹŻznĂ˝ch exotickĂ˝ch rytmech. Oproti minulĂ˝m roÄŤnĂ­kĹŻm budou letos tyto dĂ­lny hned dvÄ›, kaĹľdá s jinĂ˝m souborem. StejnÄ› jako v pĹ™edcházejĂ­cĂ­ch dvou roÄŤnĂ­cĂ­ch pokraÄŤujeme ve vĂ˝tvarnĂ© dĂ­lnÄ› pro dÄ›ti. Letos poprvĂ© navĂ­c pĹ™idáme pro dÄ›ti i pohádku, bÄ›hem nĂ­Ĺľ se dÄ›ti dozvÄ›dĂ­ Ĺ™adu zajĂ­mavostĂ­ ze Ĺľivota pastýřů v Beskydech, seznámĂ­ se s nepříliš známĂ˝mi lidovĂ˝mi nástroji našeho kraje. MÄ›la jsem moĹľnost tuto pohádku v podánĂ­ cimbálovĂ© muziky RukyNaDudy vidÄ›t a jsem pĹ™esvÄ›dÄŤena, Ĺľe nejen dÄ›ti, ale i dospÄ›lĂ­ se u nĂ­ dobĹ™e pobavĂ­. TeÄŹ uĹľ jen věřit, Ĺľe poÄŤasĂ­ nám bude příznivÄ› naklonÄ›no, aby peÄŤlivou celoroÄŤnĂ­ práci organizátorĹŻ na přípravách festivalu podpoĹ™ilo,“ říká Radka Kulichová ze souboru OstraviÄŤka.

Zuzana Mojžíšková, prezidentka festivalu
zuzmoj@email.cz, 737353717
www.ostravicka.cz
www.facebook.com/folklornifestivalfm